ظروف غذاخوری

//ظروف غذاخوری
ظروف غذاخوری2018-03-06T11:17:21+00:00

قاشق ها

همه محصولاتی که قرار است برای نوزادان به کار برده شوند، به توجه زیادی نیاز دارند. برای رشد سالم نوزادتان، باید در انتخاب محصولات، دقت کنید. از جمله این محصولات، قاشق های تغذیه نقش مهمی را در تشویق نوزاد به عادت غذا خوردن ایفا می کنند. سر قاشق های تغذیه باید مطابق با دهان نوزاد طراحی و از مواد نرم ساخته شود. قاشق تغذیه سیلیکونی ما که آن را برای نوزادان طراحی کرده ایم، انتخاب ایده آلی خواهد بود. انواع زیادی از قاشق ها را برای کمک به تغذیه نوزادان به دست خودشان عرضه می کنیم.

بشقاب ها

مهم ترین عامل در رشد سالم نوزاد تغذیه است. بنابراین، مادران توجه خاصی به زمان تغذیه می کنند. انواع محصولات ما شامل گزینه های زیادی می شود که زمان تغذیه را لذتبخش تر می کنند. کاسه های تغذیه ی ما با پایه های ضد لغزش، طراحی دو بخشی، نگهدارنده غذا و ویژگی های بسیار زیاد دیگری که دارند، بیشترین کمک را به شما خواهند کرد.