تحقیق و توسعه وی بیبی2018-01-13T09:35:00+00:00

نمایشگاه‌ها، روند (Trend) مصرف، تحقیق در مورد مصرف‌کننده، تحلیل‌های کانال و بازار و مطالعه‌ی نظرات و رضایت مشتری درون‌مایه‌های اصلی هستند که عملیات تحقیق و توسعه‌ی ما را شکل می‌دهند. با شرکت در نمایشگاه‌هایی که در ترکیه و در سطح بین‌المللی برگزار می‌شوند، محصولات بالقوه را ارزیابی و روندها و نوآوری‌ها را دنبال می‌کنیم. سپس، به منظور تأیید، ایده‌های مربوط به این محصولات را به کارکنان‌مان ارائه می‌دهیم. بعد از آن، محصولاتی که درون شرکت تأیید می‌شوند وارد مرحله‌ی تحقیق و توسعه می‌شوند.